Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18615
Title: Досвід викладання біологічної хімії та клінічної біохімії як приклад ефективної інтеграції теоретичних і практичних знань у процесі підготовки майбутніх лікарів
Authors: Непорада, Каріне Степанівна
Нетюхайло, Лілія Григорівна
Білець, Марина Володимирівна
Омельченко, Олександр Євгенійович
Слободяник, Наталія Миколаївна
Микитенко, Андрій Олегович
Хміль, Дмитро Олександрович
Криворучко, Тетяна Дмитрівна
Котвицька, Аліна Анатоліївна
Тихонович, Ксенія Володимирівна
Цебенко, Марина Олександрівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Досвід викладання біологічної хімії та клінічної біохімії як приклад ефективної інтеграції теоретичних і практичних знань у процесі підготовки майбутніх лікарів / К. С. Непорада, Л. Г. Нетюхайло, М. В. Білець [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 210–211.
Abstract: Підкреслено важливість викладання біологічної та біоорганічної хімії для здобувачів вищої освіти різних курсів. Указано на необхідність інтеграції теоретичних знань із біологічної хімії з практичними навичками при вивченні клінічної біохімії на старших курсах.
The article is devoted to the importance of teaching biological and bioorganic chemistry for recipients for higher education of different courses. The need to integrate theoretical knowledge of biological chemistry into practical skills in the study of clinical biochemistry in senior courses is indicated.
Keywords: біологічна та біоорганічна хімія
клінічна біохімія
biological and bioorganic chemistry
clinical biochemistry
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18615
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neporada_Dosvid_vikladannya.pdf61,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.