Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18618
Title: Сучасні технології навчання як ключовий компонент у навчальному процесі кафедри хірургії № 1 при підготовці майбутніх лікарів
Authors: Нємченко, Іван Іванович
Ляховський, Віталій Іванович
Лисенко, Руслан Борисович
Рябушко, Роман Миколайович
Краснов, Олег Георгійович
Сидоренко, Архип Володимирович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Сучасні технології навчання як ключовий компонент у навчальному процесі кафедри хірургії № 1 при підготовці майбутніх лікарів / І. І. Нємченко, В. І. Ляховський, Р. Б. Лисенко [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 214–216.
Abstract: Висвітлено залучення інтерактивних технологій навчання в навчальний процес кафедри хірургії №1 ПДМУ, які дають можливість істотно покращити успішність засвоєння студентами навчального матеріалу, сприяють формуванню клінічного мислення, професійних умінь і навичок.
Bringing in of interactive technologies of studies in the educational process of department of surgery №1 PDMU enables substantially to improve progress of mastering of educational material students, instrumental in forming for the students of clinical thought, professional abilities and skills.
Keywords: фахівець
навчальний процес
пацієнт
викладач
сприйняття
аналіз
студент
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18618
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemchenko_Suchasni_tehnologii.pdf87,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.