Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18650
Title: Реакція букального епітелію у дітей на хіміотерапевтичне лікування злоякісних пухлин
Authors: Ткаченко, Павло Іванович
Попело, Юлія Вікторівна
Лохматова, Наталія Михайлівна
Доленко, Ольга Борисівна
Білоконь, Сергій Олександрович
Коротич, Наталія Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Реакція букального епітелію у дітей на хіміотерапевтичне лікування злоякісних пухлин / П. І. Ткаченко, Ю. В. Попело, Н. М. Лохматова [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 2 (164), дод. – С. 91.
Abstract: На сьогодні одним із перспективних напрямків в медичній практиці є фармакогенетичне тестування лікарських засобів. На окрему увагу заслуговують нові покоління цитостатичних препаратів в основу тестування яких закладено вивчення їх протипухлинної активності та встановлення переліку побічних і небажаних наслідків, що виникають в процесі лікування злоякісної патології. Зокрема, частота стоматотоксичності на тлі хіміотерапії сягає 90% і при цьому, безпосередньо, залежить від віку та індивідуальних анатомо – фізіологічних особливостей дитячого організму [1, 2, 3]. Загальними характерними властивостями протипухлинних засобів являється їх здатність одночасно порушувати фазність поділу клітин, пригнічувати активацію проліферуючих форм, зокрема, це стосується і злоякісних утворень. При цьому, досить чутливими та вразливими для цитостатиків являються тканини порожнини рота, і в першу чергу це стосується слизової оболонки [4,5,6]. Тому метою нашої роботи стало вивчення впливу тривалості поліхіміотерапії на вираженість змін букального епітелію у дітей зі злоякісними пухлинами черевної порожнини.
UDC: 616-006.04:616.5:615.28
ISSN: 2523-4110 E–ISSN
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-2-164/addition-91
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18650
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reakciya_bukalnogo_epiteliyu.pdf125,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.