Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18655
Title: Запровадження новітніх інтерактивних технологій у процесі підготовки іноземних студентів-медиків
Authors: Щербина, М. О.
Скорбач, О. І.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Щербина М. О. Запровадження новітніх інтерактивних технологій у процесі підготовки іноземних студентів-медиків / М. О. Щербина, О. І. Скорбач // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 349–351.
Abstract: Одним з пріоритетних напрямків міжнародної діяльності закладів вищої освіти є підготовка спеціалістів для закордонних країн, яка потребує постійних інновацій, оскільки для сучасних медичних фахівців-іноземців недостатньо використовувати лише традиційні методи організації навчально-виховного процесу. Теорія та методика впровадження в нововведення характерні для будь-якої професійної діяльності людини, зокрема й медицини. Інновації в системі освіти самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового досвіду викладачів.
One of the priority areas of international activity of higher education institutions is the training of specialists for foreign countries, which requires constant innovation, because for modern foreign medical professionals it is not enough to use only traditional methods of organizing the educational process. The theory and methods of introduction into innovations are characteristic of any professional activity of the person, including medicine. Innovations in the education system do not arise by themselves, they are the result of scientific research, best practices of teachers.
Keywords: інтерактивні форми й методи навчання
екстремальні умови
дистанційні методи
візуалізація
UDC: 378.147.091.31-059.2-057.87-054.6
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18655
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shcherbyna_Zaprovadzhennia_novitnikh.pdf557,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.