Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18689
Title: Планування й виконання наукових робіт лікарів -інтернів - стоматологів на очній і заочній частинах інтернатури
Authors: Скрипнікова, Таїса Петрівна
Марченко, Алла Володимирівна
Хавалкіна, Людмила Михайлівна
Тимошенко, Юлія Володимирівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Планування й виконання наукових робіт лікарів -інтернів - стоматологів на очній і заочній частинах інтернатури / Т. П. Скрипнікова, А. В. Марченко, Л. М. Хавалкіна, Ю. В. Тимошенко // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 277–278.
Abstract: Науково-дослідна робота — це проведене наукове дослідження з тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат виконаної роботи й висновки. Необхідно стимулювати пізнавальну діяльність лікарів-інтернів, залучати їх до елементів науково-дослідницької роботи і на очній, і на заочній базах навчання.
Research work is a conducted research of a particular problem, which corresponds to scientific principles, has a certain structure, contains the results of work performed and conclusions. It is necessary to stimulate the cognitive activity of interns, involve them in the elements of research work both on a full-time and part-time bases.
Keywords: лікарі-інтерни
науково-дослідна робота
заочна й очна бази
interns
pesearch work
part-time base and full-time base
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18689
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skripnikova_Planuvannya.pdf57,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.