Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18698
Title: Напрями впровадження сучасних інноваційних технологій в умовах дистанційного навчання
Authors: Хміль, Олена Всеволодівна
Каськова, Людмила Федорівна
Хміль, Дмитро Олександрович
Новікова, Світлана Чеславна
Янко, Наталія Валентинівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Напрями впровадження сучасних інноваційних технологій в умовах дистанційного навчання / О. В. Хміль, Л. Ф. Каськова, Д. О. Хміль [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 306–307.
Abstract: Упровадження інноваційних технологій підвищує якість освіти в умовах дистанційного навчання, активізує навчальну діяльність, дозволяє здобувачам вищої освіти швидко й ефективно засвоювати новий матеріал, а також надає можливість активно управляти потоком інформації в сучасних реаліях освітнього процесу.
The introduction of innovative technologies improves the quality of education in distance learning, intensifies learning activities, allows higher education students to quickly and effectively learn new material, and provides an opportunity to actively manage the flow of information in the modern realities of the educational process
Keywords: інноваційний процес
інформаційно-комунікативні технології
дистанційна освіта
мультимедійні технології
innovation process
information and communication technologies
distance education
multimedia technologies
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18698
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hmil_Napryami_vprovadzhennya.pdf60,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.