Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18722
Title: Застосування тіотриазоліну в комплексній терапії автоімунного тиреоїдиту
Authors: Муравльова, Оксана Василівна
Бобирьова, Людмила Єгорівна
Issue Date: 2004
Publisher: Вінницький Національний медичний університет
Citation: Муравльова О. В. Застосування тіотриазоліну в комплексній терапії автоімунного тиреоїдиту / О. В. Муравльова, Л. Є. Бобирьова // Актуальні питання фармакології : матеріали IV Української наук.-практ. конф. з міжнародною участю з клінічної фармакології, м. Вінниця, 7–8 жовтня 2004 р. – Вінниця, 2004. – С. 100–101.
Abstract: Виявлена участь процесів вільнорадикального окислення ліпідів в патогенезі автоімунного тиреоїдиту, де має місце накопичення токсичних продуктів (вільних радикалів), які руйнують мембрани тироцитів, що супроводжується їх загибеллю. Це відкриває нові перспективи пошуку препаратів з антиоксидантними властивостями. Вивчення впливу тіотриазоліну на перебіг автоімунного тиреоїдиту стало метою нашого дослідження.
UDC: 615-015:616.441-002-058
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18722
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Application_of_thiotriazoline_2004.pdf2,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.