Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18726
Title: Функціональні зміни еритроцитів у ліквідаторів аварії на ЧАЕС у віддалені строки після перенесеного опромінювання
Authors: Запорожець, Тетяна Миколаївна
Issue Date: 1994
Publisher: Інститут фізіології ім О. О. Богомольця
Citation: Запорожець Т. М. Функціональні зміни еритроцитів у ліквідаторів аварії на ЧАЕС у віддалені строки після перенесеного опромінювання / Т. М. Запорожець // ХІV з’їзд українського фізіологічного товриства ім. І. П. Павлова : тези доп. – Київ, 1994. – С 357–358.
Abstract: Нами досліджена кров 50 осіб в віці 25-45 років, які опромінювання в дозі від 6 до 24,5 рад (дози опромінювання взяті з військових квитків) при ліквідації аварії на ЧАЕС в травні-червні 1986 р. Дослідження проводили через 5 років після перенесеного опромінювання. Для контролю була вибрана група чоловіків-донорів (30 осіб) відповідного віку. Обстеження показало, що середні значення показників червоної крові у ліквідаторів не виходять за межі фізіологічної норми. У лікві­даторів виявились достовірно збільшеними рівень гемоглобіну (на 14,0%, р<0,01) і швидкість зсідання еритроцитів (у 1,7 рази, р<0,05), спостерігався завищений темп еритропоезу. Виявлені нами зміни дозволяють говорити про довготривалу постпроменеву патологію еритроцитів. Заслуговує на увагу те, що виявлені порушення зберігаються довгий час після перенесеного опро­мінювання і не усуваються в процесі регенерації.
Keywords: ЧАЕС
опромінення
швидкість осідання еритроцитів
еритропоез
перекисне окислення ліпідів
СОД
фібринолітична активність
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18726
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
likvidatory_ avariyi.pdf115,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.