Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18728
Title: Роль науково-педагогічного працівника в професійному становленні студентів
Authors: Цвіренко, Світлана Миколаївна
Похилько, Валерій Іванович
Чернявська, Юлія Ігорівна
Жук, Людмила Анатоліївна
Соловйова, Галина Олексіївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Роль науково-педагогічного працівника в професійному становленні студентів / С. М. Цвіренко, В. І. Похилько, Ю. І. Чернявська [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 309–310.
Abstract: Розглянуто поняття безперервності освіти, компетентнісного підходу в підготовці лікарів і роль викладача як фактора якості освіти в цілому й формування відповідних компетенцій у майбутніх фахівців.
The article considers the concept of continuity of education, competence approach in the training of doctors and the role of the teacher as a factor in the quality of education in general and the formation of relevant competencies in future professionals.
Keywords: навчання впродовж усього життя
компетентність
роль викладача
lifelong learning
competence
teacher's role
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18728
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Solovyova_Rol_nauk_ped_pracivnika.pdf55,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.