Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18744
Title: Сучасні тенденції освіти та їх роль у формуванні медичних фахівців
Authors: Устенко, Роман Леонідович
Свінцицька, Наталія Леонідівна
Каценко, Андрій Любославович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Устенко Р. Л. Сучасні тенденції освіти та їх роль у формуванні медичних фахівців / Р. Л. Устенко, Н. Л. Свінцицька, А. Л. Каценко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIX Каришинські читання), присвяченої розробкам моделей підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в Новій українській школі, (м. Полтава, 26–27 травня 2022 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2022. – С. 216–219.
Keywords: освіта
глобалізація
кадровий голод
UDC: 373.5.016:5+378.016:5](062)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18744
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasni_tendentsiyi_osvity_ta_yikh_rol_u_formuvanni_medychnykh_fakhivtsiv.pdf827,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.