Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18750
Title: Професійне та організаційне ставлення до навчального процесу у вищих навчальних закладах
Authors: Жукова, Марина Юріївна
Міщенко, Ігор Віталійович
Шарлай, Наталія Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет ім В. Г. Короленка
Citation: Жукова М. Ю. Професійне та організаційне ставлення до навчального процесу у вищих навчальних закладах / М. Ю. Жукова, І. В. Міщенко, Н. М. Шарлай // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIX Каришинські читання), присвяченої розробкам моделей підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в Новій українській школі, (м. Полтава, 26–27 травня 2022 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2022. – С. 93–96.
Abstract: Сучасний розвиток медичної науки і практики спрямованні на внесення корективів в підготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників із наближенням освіти до міжнародних стандартів. Якщо розглядати погляди стратегічною мети розвитку вищої медичної освіти в країнах світу, то головним являється отримання бажаної якості освіти з визначеними показниками. Під час навчальної діяльності студентів відбувається їх професійне становлення, яке повинне забезпечувати взаємодоповнення всіх інших складових. Ядром у цьому процесі є «мотивація» – спонукання, що викликає активність людини, визначає її спрямованість до мети.
Keywords: вища освіта
практичні навички
компетентність
мотивація
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18750
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
motyvatsiya.pdf599,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.