Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18751
Title: Життєдіяльність людини під впливом психічного навантаження
Authors: Соколенко, Валентина Миколаївна
Шарлай, Наталія Миколаївна
Новописьменний, Сергій Анатолійович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет ім В. Г. Короленка
Citation: Соколенко В. М. Життєдіяльність людини під впливом психічного навантаження / В. М. Соколенко, Н. М. Шарлай, С. А. Новописьменний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIX Каришинські читання), присвяченої розробкам моделей підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в Новій українській школі, (м. Полтава, 26–27 травня 2022 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2022. – С. 196–198.
Abstract: Відповідно до формулювання Всесвітньої організації охорони здоров’я, людське здоров’я – це не просто відсутність хвороби, а стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя. У світлі цього формулювання людина є автором власного здоров’я, а в справі для його збереження вона виконує основну роль, що визначається зрілою самосвідомістю індивіда й повагою до свого єства.
Keywords: психічне навантаження
стрес
психосоматичні захворювання
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18751
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
psykhichnoho_ navantazhennya.pdf594,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.