Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18908
Title: Організація системи перевіряй знань для поточного та підсумкового контролю з нормальної фізіології
Authors: Запорожець, Тетяна Миколаївна
Issue Date: 2006
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Запорожець Т. М. Організація системи перевіряй знань для поточного та підсумкового контролю з нормальної фізіології / Т. М. Запорожець // Оптимізація методів контролю знань студентів за сучасних умов організації навчального процесу : матеріали навч.-метод. конф. – Полтава, 2006. – Частина 1. – С. 92–95.
Abstract: Повноправна участь України в Болонському процесі вимагає суттєвих змін у системі вищої освіти і науки, причому головні проблеми полягають не в запровадженні кредитів чи навіть переході на модульний принцип організації навчального процесу, а в збереженні самобутності та здобут­ків національної освіти при перенесенні на національний ґрунт кращих європейських надбань, насамперед - запровадження систем контролю якості освіти на внутрішньовузівському рівні. Широке використання персональних комп’ютерів дало великий по­ штовх розробці нових інформаційних технологій та широкому впрова­дженню їх у підготовку спеціалістів. Основними напрямками стали розробки електронних підручників, автоматизованих систем контролю знань, розробки робочих місць спеціалістів.
Keywords: Болонський процес
навчальний процес
студенти
тестові завдання
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18908
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
potochnohota_ pidsumkovoho_ kontrolyu.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.