Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18950
Title: Вільнорадикальні, антиокислювальні та гемокоагуляційні процеси в нормі, при експериментальній патології серця та їх лімітування пептидним біорегулятором
Authors: Павленко, Ганна Петрівна
Issue Date: 1993
Publisher: Харківський медичний інститут
Citation: Павленко Г. П. Вільнорадикальні, антиокислювальні та гемокоагуляційні процеси в нормі, при експериментальній патології серця та їх лімітування пептидним біорегулятором : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.00.17 «Нормальна анатомія» / Г. П. Павленко. – Харків, 1993. – 20 с.
Abstract: Актуальність проблеми. Однією із актуальних проблем сучас­ної кардіології залишається корекція порушеної функції серцевого м'язу. Стрес, ішемія та інші фактори викликають біохімічні зміни в тканинах міокарда, для яких характерні, в першу чергу, акти­вація вільнорадикальних процесів, що веде до пригнічення анти­оксидантної системи, зміни мікроциркуляції і гемостазу. Ці фактори відіграють головну роль в виникненні основних захво­рювань серця: інфаркту міокарда.
Keywords: перекисне окислення ліпідів
патологія серця
кордіалін
серцевий м'яз
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18950
Appears in Collections:Автореферати
Авторефетати та дисертації. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pavlenko_1.pdf975,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.