Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19073
Title: Pathogenetic prevention of prosthetics stomatitis in persons with internal diseases
Other Titles: Патогенетична профілактика протезних стоматитів у осіб із внутрішніми хворобами
Authors: Dvornyk, V. M.
Marchenko, A. V.
Ponomarenko, В. О.
Kovalenko, V. V.
Litovchenko, I. Yu.
Teslenko, O. I.
Jerys, L. B.
Дворник, Валентин Миколайович
Марченко, Алла Володимирівна
Пономаренко, Віктор Олегович
Коваленко, Віктор Вікторович
Литовченко, Ірина Юріївна
Тесленко, Олександра Іванівна
Єрис, Любов Борисівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Pathogenetic prevention of prosthetics stomatitis in persons with internal diseases / V. M. Dvornyk, A. V. Marchenko, В. О. Ponomarenko [et al.] // Світ медицини та біології. ‒ 2022. ‒ № 1 (79). ‒ С. 48‒53.
Abstract: Primary and secondary prevention of prosthetic stomatitis in patients using removable dentures remains a topical and priority area of dentistry. The methods of prevention of chronic prosthetic stomatitis developed in the background of their internal diseases developed and tested by the authors of the article are effective, reduce the number of visits for prosthesis correction, are accessible and easy to perform for elderly and senile patients. They improve the adaptation of the oral mucosa to the basis of a removable prosthesis, adjust the general condition of the body and thus improve the quality of life of patients, as evidenced by the normalization of their psycho-emotional status. An individualized and differentiated approach to maintenance therapy prevents exacerbation of prosthetic stomatitis during the year in 78 % of patients.
Первинна та вторинна профілактика протезних стоматитів у пацієнтів, що користуються знімними зубними пластинковими протезами, залишається актуальним та пріоритетним напрямком стоматології. Розроблені та апробовані авторами статті методи профілактики хронічного протезного стоматиту, що виникає у пацієнтів на фоні їх внутрішніх захворювань, ефективні, скорочують кількість відвідувань для корекції протезів, доступні й легкі у виконанні для пацієнтів похилого та старечого віку. Вони покращують пристосування слизової оболонки порожнини рота до базису знімного протеза, корегують загальний стан організму і тим самим підвищують якість життя пацієнтів, про що свідчить нормалізація їх психоемоційного статусу. Індивідуалізований та диференційований підхід до підтримувальної терапії запобігає загостренням протезного стоматиту протягом року у 78 % випадків пацієнтів.
Keywords: stomatitis
prevention
altan
thiotriazoline
biol
quertin
стоматити
профілактика
альтан
тіотріазолін
біоль
квертин
UDC: 616. 31-002-077:613.6
ISSN: 2079-8334
E- 2412-9348
DOI: 10.26724
10.26724/2079-8334-2022-1-79-48-53
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19073
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології
Світ медицини та біології, № 1 (79)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pathogenetic_prevention_of_prosthetics_stomatitis_in_persons.pdf477,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.