Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19105
Title: Зміни деяких показників тромбоутворення та активності запалення як маркерів тяжкості перебігу та прогнозу захворювання у пацієнтів з COVID-19 та коморбідною есенціальною гіпертензією
Other Titles: Changes in some indicators of thrombosis and inflammatory activity as markers of severity and prognosis in COVID-19 patients and comorbid essential hypertension
Authors: Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Петров, Євген Євгенович
Бурмак, Юрій Григорович
Іваницький, Ігор Валерійович
Трибрат, Тетяна Анатоліївна
Ivanytska, T. A.
Petrov, Ye. Ye.
Burmak, Yu. G.
Ivanytskyi, I. V.
Trybrat, T. A.
Issue Date: 2022
Publisher: Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Citation: Зміни деяких показників тромбоутворення та активності запалення як маркерів тяжкості перебігу та прогнозу захворювання у пацієнтів з COVID-19 та коморбідною есенціальною гіпертензією / Т. А. Іваницька, Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак, І. В. Іваницький, Т. А. Трибрат // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – № 3 (37). – С. 127–133.
Abstract: Незважаючи на широкі профілактичні заходи та масову вакцинацію, захворюваність на гостре інфекційне захворювання COVID-19, збудником котрого є вірус SARS-Cov-2, залишається у світі на високому рівні. Тяжкий перебіг цього захворювання у хворих з гострим респіраторним синдромом та COVID-19 асоційованою пневмонією, що має високі показники летальності (20-26%). Есенціальна артеріальна гіпертензія (АГ) є найпоширенішим коморбідним захворюванням у хворих на COVID-19. Необхідно також зазначити, що увагу багатьох дослідників привертає факт змін показників гемокоагуляції, оскільки розвиток коагулопатії є одним з основних причин летальних подій у хворих на COVID-19. Кількома дослідженнями доведено, що рівень D-димеру корелює з тяжкістю захворювання та є достовірним прогностичним маркером внутрішньолікарняної летальності у пацієнтів з COVID-19. Враховуючи наявність спільних механізмів розвитку АГ та COVID-19, а також можливість патогенетичних зв’язків між АГ та COVID-19, нагальною є потреба подальшого вивчення та визначення маркерів тяжкості перебігу захворювання і прогнозу в цілому.
The purpose of the study was to determine the features of thrombosis (D-dimer) and inflammation (procalcitonin) in patients with COVID-19 with acute respiratory syndrome in combination with essential hypertension and to determine their role as markers of severity and prognosis of comorbid pathology.
Keywords: COVID-19
есенціальна артеріальна гіпертензія
коагулопатія
D-димер
кальцитонін
coagulopathy
essential hypertension
D-dimer
procalcitonin
UDC: 616.97(COVID-19)616.12-007.331
ISSN: 2415-3060 (print)
2522-4972 (online)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19105
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmina_pokaznykiv_tromboutvorennia_COVID-19.pdf262,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.