Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19115
Title: Підвищення фахової майстерності викладача в умовах сучасного освітнього середовища
Authors: Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Пелипенко, Лариса Борисівна
Волошина, Олена Валеріївна
Свінцицька, Наталія Леонідівна
Білаш, Валентина Павлівна
Ячмінь, Анастасія Ігорівна
Issue Date: 2022
Publisher: Івано-Франківський національний медичний університет
Citation: Підвищення фахової майстерності викладача в умовах сучасного освітнього середовища / О. Д. Лисаченко, Л. Б. Пелипенко, О. В. Волошина [та ін.] // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю, м. Яремче, 23 вересня 2022 р. ‒ Яремче, 2022. ‒ С. 97.
Abstract: Модернізація вищої освіти вимагає постійних якісних змін в практичній діяльності викладача. Підвищення професійної компетентності педагога є запорукою успішного реформування освіти в цілому. Невід’ємною умовою активної адаптації до нових вимог і моделей діяльності, компетентнісного підходу до освітнього процесу у закладі вищої освіти є безперервне професійне навчання та удосконалення фахової майстерності кожного викладача. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відбувається шляхом системного й цілеспрямованого розвитку та спрямоване на засвоєння і поглиблення знань, умінь та навичок, узагальнення досвіду.
Keywords: професіоналізм
компетентність
інтелект
творчість
UDC: 374.147:374.12
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19115
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини
Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidvyshchennya_Fakhovoyi_maysternosti.pdf151,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.