Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19123
Title: Характеристика особливостей клініко-діагностичних аспектів сезонного алергічного риніту в дітей Полтавського регіону
Other Titles: Characteristics of clinical and diagnostic aspects of seasonal allergic rhinitis in children of Poltava region
Authors: Крючко, Тетяна Олександрівна
Щербак, Вікторія Валеріївна
Ткаченко, Ольга Ярославівна
Бубир, Людмила Миколаївна
Полич, Тетяна Миколаївна
Kryuchko, T. O.
Shcherbak, V. V.
Tkachenko, O. Ya.
Bubyr, L. M.
Polych, T. M.
Issue Date: 20-Apr-2022
Publisher: Сучасна педіатрія. Україна
Citation: Характеристика особливостей клініко-діагностичних аспектів сезонного алергічного риніту в дітей Полтавського регіону // Т. О. Крючко, В. В. Щербак, О. Я Ткаченко. [та ін.] // Сучасна педіатрія. Україна. – 2022. – № 4 (124) – С. 21–27. doi 10.15574/SP.2022.124.21
Abstract: Високий рівень поширеності сезонного алергічного риніту (CAP) серед дітей продовжує неухильно зростати. Проте відмічається не тільки збільшення частоти алергопатології як самостійної нозології, але й поєднання її з іншими атопічними захворюваннями. Слід зазначити, що коморбідність CAP із бронхіальною астмою, алергічним кон’юнктивітом, атопічним дерматитом суттєво погіршують щоденну діяльність та якість життя дітей. Мета — вивчити особливості перебігу CAP у дітей на тлі супутніх захворювань залежно від віку пацієнта; проаналізувати структуру пилкової сенсибілізації з урахуванням ретроспективних результатів шкірного алєрготєстування. Матеріали та методи. Для ретроспективного дослідження відібрано та проаналізовано 890 історій хвороб дітей із CAP, віком 3-15 років, у період 2010—2020 рр. Критеріями залучення були позитивні шкірні алєрготєстування принаймні на один пилковий алерген у тестовій панелі. Під час аналізу пацієнтів поділено натри вікові групи: І — діти дошкільного віку (3-6 років); II — молодшого шкільного віку (7-10 років); III — середнього шкільного віку (11—15 років). Результати. Встановлено, що коморбідність CAP певним чином залежить від віку дитини. Так, серед дітей І групи найчастіше відмічається поєднання CAP із рецидивним обструктивним бронхітом та атопічним дерматитом, тоді яку пацієнтів II та III групи — з алергічним кон’юнктивітом і бронхіальною астмою. Клінічна картина захворювання суттєво не залежить від віку хворого та характеризується середнім ступенем тяжкості алергічного риніту. Дослідження спектра сенсибілізації до пилкових алергенів показує достовірне превалювання частки дітей з підвищеною чутливістю до алергену амброзії. Встановлено, що більш ніж у третини дітей дошкільного та молодшого шкільного віку також найчастіше спостерігається чутливість до полину та кукурудзи, тоді як в осіб середнього шкільного віку — до тимофіївки, костриці, полину пажитниціта циклахени. Висновки. Отже, проведене дослідження дало змогу встановити особливості клінічного перебігу, ступінь тяжкості, поєднання CAP з іншими захворюваннями та виявити найбільш етіологічно значущі пилкові алергени, які є пріоритетними у виникненні CAP у дітей Полтавського регіону.
Keywords: діти
сезонний алергічний риніт
клініко-діагностичні особливості
спектр сенсибілізації
UDC: 616.211-002-053.2(477.53)
ISSN: 2663-7553
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19123
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharakterystyka_osoblyvostei_kliniko-diahnostychnykh_aspektiv.pdf390,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.