Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19178
Title: Спосіб визначення локалізації та поляризації макрофагів та моноцитів у плаценті імуногістохімічним методом
Authors: Мамонтова, Тетяна Василівна
Кайдашев, Ігор Петрович
Бережна, Варвара Анатоліївна
Зелінка-Хобзей, Марта Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Український інститут інтелектуальної власності
Citation: Пат. України UA 150482 МПК (2022.01). Спосіб визначення локалізації та поляризації макрофагів та моноцитів у плаценті імуногістохімічним методом / Мамонтова Т. В., Кайдашев І. П., Бережна В. А., Зелінка-Хобзей М. М. ; заявник та патентовласник Полтавський державний медичний університет. – u 2021 05062 ; заявл. 08.09.2021 ; опубл. 24.02.2022, Бюл. № 8.
Abstract: Спосіб визначення локалізації та поляризації макрофагів та моноцитів у плаценті імуногістохімічним методом включає відбір тканинного матеріалу, фіксацію у нейтральному забуференому формаліні, регідратацію гістологічних зрізів і видалення із цих залишків парафіну, демаскування антигена, блокування ендогенної пероксидази, і потім неспецифічної сорбції імуноглобулінів, обробку гістологічних зрізів первинними та вторинними антитілами проявлення пероксидазної активності, фарбування, візуалізацію та оцінку локації клітин за наявністю специфічного забарвлення продукту реакції. При цьому здійснюють забір біоптатів плаценти розміром 2×3 см з центральної, парацентральної і периферичної частини плаценти в глибину з боку амніотичної та децидуальної оболонок, оцінку локалізації М1 протизапального типу макрофагів/моноцитів визначають за цитоплазматичним маркером CD68+, а М2 протизапального типу макрофагів/моноцитів реєструють за мембранною експресією маркера CD163+ в ділянках амніотичної та децидуальної оболонки, в стромі та фібриноїді термінальних ворсин, всередині капілярів термінальних ворсин та у міжворсинковому просторі, визначення зсуву поляризації роблять за розрахунком співвідношення М1/М2 маркерів макрофагів/моноцитів.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19178
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра акушерства і гінекології № 1
Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
published_description.pdf382,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.