Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19192
Title: Синдром обструктивного апное сну та його коморбідна асоціація з ожирінням: сучасний стан проблеми
Other Titles: Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Its Comorbid Association with Obesity: Current State of the Problem
Authors: Шуть, Світлана Володимирівна
Трибрат, Тетяна Анатоліївна
Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Сакевич, Вікторія Дмитрівна
Боряк, Віктор Петрович
Shut’, S. V.
Trybrat, T. A.
Ivanytska, T. A.
Sakevych, V. D.
Boriak, V. P.
Issue Date: 2022
Publisher: Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна
Citation: Синдром обструктивного апное сну та його коморбідна асоціація з ожирінням: сучасний стан проблеми / С. В. Шуть, Т. А Трибрат, Т. А. Іваницька, В. Д. Сакевич, В. П. Боряк // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – № 3 (37). – С. 37–72.
Abstract: В останні роки увага вчених спрямована на вивчення проблеми синдрому обструктивного апное сну (СОАС). Це зумовлено, з одного боку, високою поширеністю СОАС, який, за літературними даними, становить майже один мільярд людей у всьому світі і значно обтяжує їх якість життя. З іншого боку, СОАС розглядається в даний час як потенційно модифікований фактор ризику розвитку кардіоваскулярної патології, у тому числі ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, гострих та хронічних форм судинної патології головного мозку, поведінкових та когнітивних порушень, що призводять до погіршення працездатності та її продуктивності. Відповідно до сучасного визначення обструктивне апное сну це респіраторна зупинка під час сну, що характеризується припиненням або значним, більш ніж на 90% від базового рівня, обмеженням інспіраторного повітряного потоку тривалістю 10 секунд та більше на тлі існуючих дихальних зусиль. З цього визначення слід, що у основі перебувають періодичні паузи у диханні через спадіння верхніх дихальних шляхів. Повний колапс респіраторних шляхів пов’язаний з зупинкою повітряного потоку та легеневої вентиляції тривалістю 10 секунд і довше. При неповному закритті дихальних шляхів реєструється гіпопное, що характеризується лімітуванням повітряного потоку на 30% і вище порівняно з базальним рівнем, триває не менше ніж 10 секунд та поєднується з декрементом сатурації кисню на 3% і більше та/або реакцією активації головного мозку.
The purpose of the study was to analyze literature sources examining current views on the relationship between obstructive sleep apnea syndrome and obesity in order to improve physicians’ awareness of potential risks, enhance diagnostics of obstructive sleep apnea syndrome, timely prescribe appropriate treatment and improve the prognosis for such patients.
Keywords: синдром обструктивного апное сну
індекс апное/гіпопное
коморбідність
надмірна вага
ожиріння
obstructive sleep apnea syndrome
apnea / hypopnea index
comorbidity
overweight
obesity
UDC: 616.24-008.444-06:616-056.52
ISSN: 2415-3060 (print)
ISSN 2522-4972 (online)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19192
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syndrom_obstruktyvnoho_apnoe_snu_ta_ioho_komorbidna_asotsiatsiia_z_ozhyrinniam.pdf2,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.