Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19256
Title: Реакція елементів гемомікроциркулярного русла білої речовини мозочка щурів, під впливом комплексу харчових добавок на різних термінах
Authors: Кононов, Богдан Сергійович
Білаш, Сергій Михайлович
Issue Date: 23-Mar-2022
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Citation: Кононов Б. С. Реакція елементів гемомікроциркулярного русла білої речовини мозочка щурів, під впливом комплексу харчових добавок на різних термінах / Б. С. Кононов, С. М. Білаш // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Прикладні питання сучасної морфології», присвячена 100-річчю від дня народження професорки Вікторії Антонівни Малішевської, м. Чернівці, 23–24 березня 2022 р. – Чернівці, 2022. – С. 90–92.
Abstract: Отримані результати даного дослідження вказують на значний вплив комплексу харчових добавок на гемомікроцирку ляторне русло мозочка щурів, а саме венули білої речовини. На ран ніх стадіях відбувається відносно слабка вазоконстрикція судин, яка потім змінюється стійкою вазодилатацією, що відмічається повно кров’ям та стійким набряком стінки. Отже можна стверджувати, що збільшення терміну вживання комплексу харчових добавок прямопро порційно впливає на зміну розмірів та виразність набряків, але також відбувається періодична зміна стану судин, а саме взаємозаміна вазо дилатації та вазоконстрикції
Keywords: гемомікроциркулярне русло
харчові добавки
спазм судин
UDC: 611(063)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19256
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022.pdf303,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.