Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1933
Title: Профільна адаптація самостійної роботи студентів як технологія навчання предмета "Українська мова за професійним спрямуванням"
Authors: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Шарбенко, Тетяна В'ячеславівна
Юфименко, Вікторія Георгіївна
Issue Date: Mar-2017
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Лещенко Т. О. Профільна адаптація самостійної роботи студентів як технологія навчання предмета "Українська мова за професійним спрямуванням" / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко, В. Г. Юфименко // Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук.конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р. – Полтава, 2017. – С. 83–85.
Abstract: Висвітлюється навчальна технологія профілізації самостійної роботи студентів при вивченні предмета "Українська мова (за професійним спрямуванням)" на медичному і стоматологічному факультетах як продуктивного засобу підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок володіння професійною українською мовою.
Keywords: технологія навчання
системи-замовники
профілізація
самостійна робота студентів
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1933
Appears in Collections:Наукові праці
Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Profilna_.pdf104,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.