Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19366
Title: Сучасні особливості та проблеми лікування і реабілітації терапевтичних хворих
Authors: Катеренчук, Іван Петрович
Тесленко, Юрій Віталійович
Issue Date: 16-Nov-2019
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Катеренчук І. П. Сучасні особливості та проблеми лікування і реабілітації терапевтичних хворих / І. П. Катеренчук, Ю. В. Тесленко // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб» присвяченої до 100-річчя від дня народження акад. Л. Т. Малої, м. Харків, 15–16 жовтня 2019 р. – Харків, 2019. – С. 93–93.
Abstract: Нами виділена низка загальних клінічних особливостей сучасного терапевтичного хворого, до яких відносяться хронізація хвороб, їх множинність, висока захворюваність неврозами і депресіями, алергозами, ожирінням, хронічною осередковою інфекцією. Якість терапевтичного співробітництва залежить від комплексу різних факторів, серед яких ми виділяємо наступні: психологічні особливості хворого, клінічні особливості захворювання, особливості терапевтичної програми, соціальні фактори і чинники, пов'язані з організацією медичної допомоги. У багатьох випадках має місце природний взаємовплив різних факторів, що істотно ускладнює діагностичний процес. У нинішніх умовах медицина стала частиною бізнесу і сучасні бізнес технології забезпечують високу ефективність при невідкладних станах, покращують якість життя, зменшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарах, позитивно впливають на психоемоційний стан. Однак, незважаючи на високу ефективність ряду сучасних високотехнологічних методів лікування, пацієнти часто потребують подальшого терапевтичного лікування, модифікації способу життя, постійного диспансерного спостереження. Важливими проблемами терапії терапевтичного хворого у сучасних умовах є досягнення комплаєнсу «лікарпацієнт», розумне використання принципів і положень доказової медицини на всіх етапах лікування і виздоровлення пацієнта, відповідальність пацієнта за дотримання і примноження здоров’я. Важливими складовими для досягнення і забезпечення здоров’я є диспансерний огляд та комплексні реабілітаційно-профілактичні заходи. Ефективне лікування можливе лише за умови впровадження страхової медицини. Оскільки захворювання внутрішніх органів мають коморбідний перебіг давно назріла необхідність відмовитися від мононозологічної 9394 підготовки лікарів, яка існує з минулого століття в незмінному вигляді в усьому світі. Важливими складовими покращення навчального процесу з внутрішніх хвороб є підготовка якісних підручників з застосуванням європейського досвіду за грантами, комплаєнс «викладач–студентхворий», ефективна система контролю теоретичної та практичної підготовки та створення університетських клінік.
UDC: 616.1/.9(062.552)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19366
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Key_features_and_problems_of_treatment.pdf284,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.