Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19412
Title: Особливості застосування мобільного мультимедійного комплексу ОНІКО для формування професійної компетентності майбутніх медиків
Authors: Білаш, Сергій Михайлович
Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна
Білаш, Валентина Павлівна
Issue Date: 26-May-2022
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Білаш С.М. Особливості застосування мобільного мультимедійного комплексу ОНІКО для формування професійної компетентності майбутніх медиків / С. М. Білаш, А. В. Пирог-Заказникова, В. П. Білаш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIX Каришинські читання), присвяченої розробкам моделей підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в Новій українській школі, (м. Полтава, 26–27 травня 2022 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2022. – С. 28–32.
Abstract: Грамотне поєднання пояснення викладача із засобами нових інформаційних технологій, використання як додаткового інструменту для покращення освітнього процесу мобільного мультимедійного комплексу ОНІКО дає можливість зрозуміти, будову людського організму, значно підвищити якість медичної освіти. Таким чином, широке впровадження та подальший розвиток освітніх цифрових технологій є неминучим на шляху трансформації вищої медичної освіти. Виклики, що постали перед вищою освітою, зокрема медичною, унаслідок пандемії Covid-19, значним чином пришвидшили процеси діджиталізації в освіті. Наразі конкурентоздатність на ринку освітніх послуг визначається саме відкритістю та готовністю вишу до нового, умінням своєчасно адаптуватися та змінюватися відповідно до реалій сьогодення з метою формування професійних компетентностей майбутніх медиків.
Keywords: мультимедійний комплекс
медики
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19412
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilash_Osoblivosti_zastosuvannya.pdf339,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.