Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19482
Title: Формування основних компетенцій при реалізації ОПП «Медицина» на медичному факультеті №1 Полтавського державного медичного університету
Other Titles: Formation of Basic Competencies during Implementation of Educational and Professional Program «Medicine» at the Medical Faculty No. 1 of the Poltava State Medical University
Authors: Рябушко, Микола Миколайович
Гринь, Володимир Григорович
Гринь, Катерина Вікторівна
Саргош, Оксана Дмитрівна
Драбовський, Віталій Сергійович
Рибалка, Ярослав Володимирович
Ryabushko, M. M.
Hryn, V. H.
Hryn, K. V.
Sargosh, O. D.
Drabovskiy, V. S.
Rybalka, Ya. V.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Формування основних компетенцій при реалізації ОПП «Медицина» на медичному факультеті №1 Полтавського державного медичного університету / М. М. Рябушко, В. Г. Гринь, К. В. Гринь [та ін.] // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 5 (39). – С. 256–262.
Abstract: Мета. На основі проведеного аналізу джерел наукової літератури дослідити формування фундаментальних теоретичних та практичних базисних основ у здобувачів вищої освіти на медичному факультеті. Результати та висновки. Запорукою успішного професійного становлення та зростання є набуття набору компетентностей – професійних якостей, необхідних для початку самостійної практичної лікарської діяльності. Базовим вектором успішного функціонування системи медичної освіти, зокрема в Полтавському державному медичному університеті, є формування фундаментальних теоретичних та практичних засад у здобувачів вищої освіти, усвідомлена мотивація до особистісного та професійного удосконалення, набуття досвіду критичного мислення і потреби безперервного та постійного навчання. Активну координаційну участь та допомогу, і водночас, контроль за засвоєнням знань та перебігом усіх навчально-виховних, наукових процесів забезпечує деканат, як орган адміністративного управління університету, у тісній співпраці з структурами студентського самоврядування. Дипломований спеціаліст – лікар, має бути здатним займатися професійною практикою, не завдаючи шкоди пацієнтам і застосовуючи сучасні, адекватні, ефективні та загальноприйняті в даний час методи лікування, суворо дотримуючись етико-деонтологічних норм та правил. Отже, головною метою системи вищої медичної освіти, зокрема в Полтавському державному медичному університеті, є формування фундаментальних теоретичних та практичних базисних основ у здобувачів вищої освіти, мотивація до особистісного та професійного удосконалення, забезпечення здатності до критичного мислення та безперервного і постійного навчання. Активну участь та всебічну допомогу, контроль за засвоєнням знань та перебігом усіх навчально-виховних, наукових процесів здійснює деканат, як орган адміністративного управління університету. Лікар, який щойно отримав освіту, повинен бути здатним займатися незалежною практичною діяльність, не завдаючи шкоди пацієнтам і застосовуючи сучасні, адекватні, ефективні та загальноприйняті в даний час методи лікування, суворо дотримуючись етико-деонтологічних норм та правил.
Keywords: деканат
медичний факультет
освітня компонента
лікар
dean’s office
medical faculty
educational component
doctor
UDC: 378.147:61
DOI: 10.26693/jmbs07.05.256
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19482
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2
Наукові праці. Кафедра анатомії людини
Наукові праці. Кафедра нервових хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formuvannya_osnovnykh_kompetentsiy.pdf264,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.