Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19492
Title: Вплив поліхіміотерапевтичних препаратів на стан пародонту і слизової оболонки порожнини рота у дітей
Authors: Ткаченко, Павло Іванович
Лохматова, Наталія Михайлівна
Попело, Юлія Вікторівна
Білоконь, Сергій Олександрович
Доленко, Ольга Борисівна
Коротич, Наталія Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Вплив поліхіміотерапевтичних препаратів на стан пародонту і слизової оболонки порожнини рота у дітей / П. І. Ткаченко, Н. М. Лохматова, Ю. В. Попело [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я», 27 травня 2022 р. / ПДМУ ; ред. кол. : В. М. Ждан, В. П. Лисак, І. А. Голованова [та ін.]. – Полтава, 2022. – С. 54–55.
Abstract: На даний час досить велика увага приділяється дослідженням по вивченню змін в органах і тканинах, асоційованих з онкологічною патологією. Гостра необхідність багаточисельних розробок в даному напрямку обумовлена вираженою тенденцією до стрімкого зростання випадків захворюваності на злоякісні пухлини, в тому числі і серед дітей. Клінічна медицина постійно збагачується новими способами і методами лікування онкологічних процесів, але превалювати продовжують нові хіміотерапевтичні препарати, особливо ті, які здатні вражати окремі ланцюги метаболізму пухлинних клітин на окремих фазах їх поділу. Але досить часто лікування цитостатичними препаратами приводить до порушення стоматологічного здоров’я, яке включає питання стоматотоксичності. Тому нами було відслідковано клінічні зміни в тканинах порожнини рота, що виникали в динаміці протипухлинної терапії у 25 дітей віком від 7 до 15 років зі злоякісними пухлинами черевної порожнини. Їх лікування проводилося відповідно до протоколів надання медичної допомоги.
Keywords: поліхіміотерапевтичні засоби
пародонт
слизова оболонка порожнини рота
діти
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19492
Appears in Collections:«Полтавські дні громадського здоров’я»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko_Vpliv_polio.pdf34,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.