Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19529
Title: Анатомія
Authors: Білаш, Сергій Михайлович
Проніна, Олена Миколаївна
Коптев, Михайло Миколайович
Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна
Коваль, Яна Володимирівна
Issue Date: 2021
Publisher: Полтава : ФОП-Мирон І. А.
Citation: Анатомія : навч. наоч. посіб. для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 223 «Медсестринство», спеціалізації «Екстрена медицина», професійної кваліфікації «Парамедик» / С. М. Білаш, О. М. Проніна, М. М. Коптев, А. В. Пирог-Заказникова, Я. В. Коваль. – Полтава : ФОП-Мирон І. А., 2021. – 113 с.
Abstract: Навчальний наочний посібник із дисципліни «Анатомія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 223 «Медсестринство», спеціалізації «Екстрена медицина», професійної кваліфікації «Парамедик» складено відповідно до програми та тематичного плану практичних занять. Посібник містить оригінальні навчально-наочні завдання, робота над якими допоможе краще освоїти анатомію – фундаментальну базову дисципліну, одну з найважливіших у системі підготовки парамедиків. ЇЇ вивчення передбачає набуття кожним студентом знань у світлі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини, та у практичній діяльності парамедика.
UDC: 611.01
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19529
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anatomiya_navch_posibnik.pdf3,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.