Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19585
Title: Базові компетентності студентів-стоматологів та їх теоретико-методичні засади формування
Authors: Юдіна, Ксенія Євгеніївна
Міщенко, Ігор Віталійович
Коковська, Оксана Валеріївна
Шарлай, Наталія Миколаївна
Yudina, K. Ye.
Mishchenko, I. V.
Kokovska, O. V.
Sharlai, N. M.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський націоналний педагогічний університет ім В. Г. Короленка
Citation: Базові компетентності студентів-стоматологів та їх теоретико-методичні засади формування / К. Є. Юдіна, І. В. Міщенко, О. В. Коковська, Н. М. Шарлай // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини», м. Полтава, 17–18 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 203–206.
Abstract: The state theory of formation of education of Ukraine takes into account the creation of criteria for personal formation and creative self-realization of any citizen of Ukraine. This will contribute to the formation of the intellectual potential of civilization, comprehensive development of the individual for the highest importance in society
Високоякісна підготовка майбутнього стоматолога до виконання ним професійних зобов'язань – складна справа, успіх якого залежить від зусиль скоординованої професійної підготовки. Сучасні стоматологи повинні володіти широким технічним світосприйняттям, бути готовими до оперативного реагування на різні 204 зміни у технологічному процесі, готовими передбачити результати цих змін, координувати власні дії, автономно визначати кращій шлях подолання поставленої задачі. Домінантною рисою в професійній роботі стоматолога зараз вважається креативність. У вищій школі триває процес переходу на ступінчасту систему підготовки фахівців, розробка та затвердження державних стандартів освіти, використання інноваційних технологій дослідження.
Keywords: basic competences
dental
students
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19585
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bazovi_ kompetentnosti_ studentiv.pdf533,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.