Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19587
Title: Аналіз показників поширеності та захворюваності на туберкульоз серед населення України протягом 2017-2021 років
Other Titles: Analysis of indicators of the prevalence and incidence of tuberculosis among the population of Ukraine during 2017-2021
Authors: Плужнікова, Тетяна Владиславівна
Ляхова, Наталія Олександрівна
Краснова, Оксана Іванівна
Pluzhnikova, Tetyana Vladyslavivna
Lyakhova, Natalia Oleksandrivna
Krasnova, Oksana Ivanovna
Issue Date: Oct-2022
Citation: Плужнікова Т. В. Аналіз показників поширеності та захворюваності на туберкульоз серед населення України протягом 2017-2021 років / Т. В. Плужнікова, Н. О. Ляхова, О. І. Краснова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2022. – Вип. 2 (66). – C. 146–151.
Abstract: Вступ. Туберкульоз є серйозною соціальною легко заразною інфекцією. Ймовірність захворіти на них існує у кожного. Майже в усіх країнах світу туберкульоз є першорядною складовою загальнодержавної політики. Туберкульоз в Україні також залишається складною проблемою. Без належного лікування хворих на туберкульоз, медицина безсила у боротьбі з цією недугою. Комплексне, своєчасне і поступове лікування хворих із легеневою формою туберкульозу забезпечує відновлення здоров’я хворого, збереження або відновлення працездатності, поліпшення епідеміологічної ситуації в результаті ліквідації джерела бактеріовиділення та переривання шляху передачі інфекції. Мета. Метою дослідження стало вивчення динаміки показників поширеності та захворюваності на туберкульоз серед населення України протягом останніх п’яти років. Матеріали та методи. Дані щодо динаміки показників поширеності та захворюваності на туберкульоз серед населення України протягом 2017-2021 років проаналізовано з використанням контент-аналізу, методу системного і порівняльного аналізу, бібліосемантичного методу вивчення відповідних наукових робіт, даних Центру медичної статистики МОЗ в Україні, а також медико-статистичного методу – для статистичної обробки матеріалів дослідження. Статистичну обробку проводили за допомогою програмного забезпечення «Statistica» 6.0 (StatSoft Ins, США). Результати досліджень та їх обговорення. У основній частині статті проаналізовано статистичні дані первинної захворюваності і поширеності захворюваності на туберкульоз серед усього населення в цілому, серед дітей віком від 0 до 14 років та від 15 до 17 років, розрахований темп приросту у відсотках (%) за п’ять років із 2017 до 2021 року, визначені тенденції показників первинної інвалідності внаслідок туберкульозу серед дорослого і працездатного населення. Встановлені області із найбільшими і найменшими показниками поширеності і первинної захворюваності на туберкульоз по Україні. Висновки. У результаті проведеного дослідження було визначено, що за останні п’ять років спостерігається коливання показників первинної захворюваності, поширеності та показників інвалідності серед хворих на туберкульоз, але ж в цілому зафіксовано тенденції до зниження цих показників серед населення України.
Keywords: первинна захворюваність
загальна захворюваність
інвалідність
туберкульоз
населення
діти
підлітки
динаміка
тенденції
UDC: 616-002.5-047.44(477) «2017/2021»
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19587
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiz_pokaznykiv_poshyrenosti.pdf385,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.