Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19589
Title: The dynamics of the ethiological structure of pollen sensitization in children with seasonal allergic rhinitis
Other Titles: Динаміка етіологічної структури пилкової сенсибілізації у дітей з сезонним алергічним ринітом
Authors: Shcherbak, V. V.
Bubyr, L. M.
Kuzmenko, N. V.
Oliinichenko, M. O.
Klymko, D. O.
Щербак, Вікторія Валеріївна
Бубир, Людмила Миколаївна
Кузьменко, Наталія Валентинівна
Олійніченко, Марина Олександрівна
Климко, Дарія Олександрівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Dynamic changes in ethiological structure of pollen sensitization in children with seasonal allergic rhinitis / V. V. Shcherbak, L. M. Bubyr, N. V. Kuzmenko, M. O. Oliinichenko, D. M. Klymko // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79-80). – С. 100–104.
Abstract: Allergic rhinitis is the leading nosology among allergic pathologies. According to international scientists, in recent years between 10% and 40% of the world's population have suffered from allergic rhinitis. Despite age and gender differences, this disease usually has a negative impact on the patients' quality of life. Therefore, the issue of early diagnosis and the organization of timely therapeutic and preventive measures remains relevant. The aim of the work was to investigate the spectrum of sensitization in children with seasonal allergic rhinitis using retrospective data, followed by the development of a regional panel of allergens for skin prick-test. To investigate the dynamics of the etiological structure, 892 archived medical records of patients who were examined and treated in the paediatric department (allergy beds) of «Poltava Regional Children's Clinical Hospital Communal Enterprise» from 2010 to 2020 were reviewed. The highest proportion of patients with sensitization to weed pollen was 86.6% of the total number examined, with ragweed, wormwood and cyclachaena taking the leading positions. Almost equal sensitization to cereal grass was found in nearly every third child, including maize (37.2%), timothy (32.5%), meadow fescue (34.0%) and ryegrass (33.9%). The dynamics of hypersensitivity to tree pollen had an unstable variability with a relatively low numerical load. One in 5 patients was found to be sensitive to birch (22.6%), alder (22.9%) and one in 10 to hazel. The volume of work carried out made it possible to assess in detail the features of sensitization in patients with seasonal allergic rhinitis over an eleven-year period and to identify the most common key aeroallergens. The data obtained have an important diagnostic value, as they make it possible to isolate and include the leading causative pollen allergens in the diagnostic allergy panel, taking into account regional characteristics.
Алергічний риніт є провідною нозологією серед алергічної патології. За даними зарубіжних науковців, впродовж останніх років, на алергічний риніт страждає від 10% до 40% населення в усьому світі. Незважаючи на вікові та гендерні особливості, дане захворювання практично завжди негативно впливає на рівень якості життя хворих. Тому, актуальним залишається питання ранньої діагностики та організації своєчасних лікувально-профілактичних заходів. Метою роботи було дослідження спектру сенсибілізації у дітей з сезонним алергічним ринітом за ретроспективними даними з наступною розробкою регіональної панелі алергенів для шкірного прик-тестування. Для вивчення динаміки етіологічної структури було опрацьовано 892 архівні медичні карти пацієнтів, які знаходилися на обстеженні та лікуванні в педіатричному відділенні (алергологічні ліжка) Комунального підприємства «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня» з 2010 по 2020 рік. Найбільшою була частка пацієнтів із сенсибілізацією до пилку бур'янів, яка становила 86,6% від загального числа обстежених, при цьому лідируючі позиції зайняли амброзія, полин та циклахена. Встановлено майже рівнозначну сенсибілізацію до родини злакових, серед яких, практичного в кожної третьої дитини визначалася чутливість до кукурудзи (37,2%), тимофіївки (32,5%), костриці (34,0%) та пажитниці (33,9%). Динаміка гіперчутливості до пилку дерев мала нестабільний варіабельний характер з відносно низьким числовим навантаженням. В кожного 5-го пацієнта був встановлений факт чутливості до берези (22,6%), вільхи (22,9%) та в кожного 10-го – до ліщини. Проведений обсяг роботи дозволив провести детальну оцінку особливостей сенсибілізації в пацієнтів із сезонним алергічним ринітом за одинадцятирічний період та виділити найбільш поширені ключові аероалергени. Отримані дані мають важливу діагностичну цінність, оскільки дають можливість відокремити й включити в діагностичну алергологічну панель провідні причинно-значущі пилкові алергени з урахуванням регіональних особливостей.
Keywords: children
seasonal allergic rhinitis
retrospective study
sensitization
skin allergy testing
діти
сезонний алергічний риніт
ретроспективне дослідження
сенсибілізація
шкірне алерготестування
UDC: 616.211-002-053.2
ISSN: ISSN 2077-1096 (print)
ISSN 2077-1126 (online)
DOI: https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.3.4.100
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19589
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 22, вип. 3-4 (79-80)
Наукові праці. Кафедра педіатрії № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.