Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19598
Title: Взаємозв’язок форм, методів та інноваційних технологій при викладанні курсу «Анатомія людини»
Authors: Кононов, Богдан Сергійович
Білаш, Сергій Михайлович
Донченко, Світлана Владиславівна
Issue Date: 2022
Citation: Кононов Б. С. Взаємозв’язок форм, методів та інноваційних технологій при викладанні курсу «Анатомія людини» / Б. С. Кононов, С. М. Білаш, С. В. Донченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини», м. Полтава, 17–18 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 159–161.
Abstract: Отже, категорія «метод» у контексті нашого дослідження ро зглядається у якості упорядкованого способу взаємопов’язаної ді яльності викладачів та майбутніх лікарів для досягнення мети – отримання позитивної динаміки результатів навчання студентів у процесі фахової підготовки. Використання інноваційних техноло гій в ПДМУ, поряд із традиційними, показує їх ефективність, під вищує якість навчання здобувачів освіти, сприяє більш інформа тивному викладу необхідного навчального матеріалу.
The article is devoted to the theoretical substantiation of the relationship of forms, methods and technologies of education in the process of higher medical education. It is noted that each teaching method includes the teacher's work (presentation, explanation, motivation of learning, lifelong learning orientation, etc.) and the organization of active educational and cognitive activities of students. The peculiarities of using the ONIKO mobile multimedia complex and the Complete Anatomy program in teaching "Human Anatomy" courses are considered.
Keywords: training
medical education
forms
methods
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19598
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf142,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.