Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19618
Title: Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-орієнтованого навчання у фаховому медико-фармацевтичному коледжі
Authors: Воробйова, Оксана Миколаївна
Куценко, Наталія Петрівна
Воробйова, Оксана Николаевна
Куценко, Наталия Петровна
Vorobiova, О. M.
Kutsenko, N. P.
Issue Date: 22-Sep-2022
Publisher: Haifa, Israel - 2022
Citation: Воробйова О. М. Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-орієнтованого навчання у фаховому медико-фармацевтичному коледжі / О. М. Воробйова, Н. П. Куценко // I International Scientific and Practical Conference «Current trends in the development of modern scientific thought», September 27–30, 2022, Haifa, Israel. – Haifa, 2022. – С. 286–288.
Abstract: Інтенсивне реформування сучасної медичної освіти в Україні актуалізує проблему підвищення якості підготовки майбутніх фармацевтів. Стратегічні зміни в фармацевтичній системі освіти потребують постійного пошуку нових організаційних форм та методів навчання і виховання. Головне завдання, що стоїть перед будь-яким закладом фахової передвищої освіти – це провадження освітньої діяльності на високому рівні. Формування цілісної та всебічно розвиненої особистості досягається в результаті комплексного навчання, базованого на інтеграційних принципах. Інтеграція – це поєднання частин, елементів, компонентів, що існували окремо, в єдине ціле, що супроводжується ускладненням та зміцненням зв’язків між ними. Тому застосування міждисциплінарної інтеграції має важливе значення під час підготовки майбутніх фармацевтів.
UDC: 01.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19618
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vorobiova.pdf850,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.