Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19623
Title: Clinical and haematological changes among HIV patients
Other Titles: Деякі зміни аналізу крові у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
Authors: Ilenko-Lobach, N. V.
Petrushanko, T. O.
Ilenko, N. M.
Bojchenko, O. М.
Іленко-Лобач, Наталія Володимирівна
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Іленко, Наталія Миколаївна
Бойченко, Ольга Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Агентство медицинской информации Ассоциации деловой прессы Грузии; Международная академия наук, индустрии, образования и искусств США
Citation: Clinical and haematological changes among HIV patients / N. Ilenko-Lobach, T. Petrushanko, N. Ilenko, O. Bojchenko // Georgian Medical News. ‒ 2022. ‒ № 1 (322), январь. ‒ С. 126‒130.
Abstract: This is an article about anemia of chronic diseases in HIV patients. It follows a study of the nature of red blood cells changes in patients with HIV infection and the features of anemia of chronic diseases (ACD) in the particular group of patients. In addition, connection was established between changes in oral cavity and peripheral blood parameters. The study identified clinical signs of anemia in maxillofacial area and oral cavity in HIV-infected people. During the analysis of red blood cell indicators in patients with HIV a number of changes were observed. The problem of anemia in this group was complicated by the patients taking highly active antiretro-viral therapy (ART). The study revealed significant changes in red blood cell count in people with HIV status, who were either taking or not taking highly active ART. We also analyzed the studied parameters of red blood cells in patients with HIV infection, depending on level of blood lymphocytes withCD4 cluster differentiation in plasmolemma, and depending on the stage of the main disease. We also analyzed and studied parameters depending on the state of periodontal tissues. Identified results can be interesting in terms of establishing pathogenetical relation-ships in development of inflammatory and degenerative changes in periodontal tissues and anemia of chronic diseases associated with HIV infection. These findings require further investigation and more comprehensive analysis.
У цій статті порушується питання про анемію хронічних захворювань у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Вона репрезентує дослідження характеру змін червоної крові та особливостей анемії хронічних захворювань (АХЗ) у цієї групи пацієнтів. Крім того, описується встановлений зв'язок між змінами в ротовій порожнині і параметрами периферичної крові у даної групи пацієнтів. У ході дослідження виявлено клінічні ознаки анемії у щелепно-лицьовій ділянці та порожнини рота пацієнтів зі статусом ВІЛ. При аналізі показників червоної крові у пацієнтів із ВІЛ-інфекцією відмічено низку змін. Проблема анемії серед цих пацієнтів ускладнювалася прийомом високоактивної антиретровірусної терапії (АРТ). Було виявлено суттєві коливання кількості еритроцитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які приймають і не приймають АРТ. Досліджувані параметри були також проаналізовані нами залежно від рівня в крові лімфоцитів з кластерами диференціації CD4 на плазмолемах і залежно від стадії основного захворювання. Додатково вивчалися досліджувані параметри залежно стану тканин пародонту. Виявлені результати можуть бути цікавими з точки зору встановлення патогенетичних взаємозв'язків у розвитку запальних та дегенеративних змін тканин пародонту та анемії хронічних захворювань на фоні ВІЛ-інфекції. Ці результати вимагають подальшого вивчення та більш всебічного аналізу.
Keywords: HIV-infection
anemia
periodontal diseases
highly active antiretroviral therapy
ВІЛ-інфекція
анемія
захворювання тканин пародонту
високоактивна антиретровірусна терапія
ISSN: 1512-0112
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19623
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clinical_and_haematological_changes_among_HIV_patients.pdf762,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.