Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19625
Title: Технологія прогнозування швидкого темпу прогресування фіброзу печінки у чоловіків із хронічним гепатитом С на основі клініко-генетичних факторів
Other Titles: Technology for predicting the rapid rate of progression of hepatic fibrosis in men with chronic hepatitis C based on clinical and genetic factors
Authors: Сизова, Людмила Михайлівна
Боднар, Вадим Анатолійович
Полторапавлов, Володимир Анатолійович
Ваценко, Анастасія Ігорівна
Здор, Олег Іванович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Реєстраційна картка технології № 0622U000120. Технологія прогнозування швидкого темпу прогресування фіброзу печінки у чоловіків із хронічним гепатитом С на основі клініко-генетичних факторів / заяв. Л. М. Сизова, В. А. Боднар, В. А. Полторапавлов, А. І. Ваценко. О. І. Здор ; власник Полтавський державний медичний університет. – № Держреєстрації НДДКР : 0119U102923.
Abstract: Запропоновано прогностичну модель, з допомогою якої можна передбачати швидкий темп прогресування фіброзу печінки у чоловіків із хронічним гепатитом С на основі визначення 5 незалежних предикторів: носійство алелі 11Gln TLR7; вживання етанолу в дозі >40 г/добу; показник аспартатамінотрансферази вищий за верхню межу норми; показник гаммаглутамілтранспептидази вищий за верхню межу норми; гіпербілірубінемія.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19625
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією
Нововведення, технології (РКТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reiestratsiina_kartka_tekhnolohii.pdf104 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.