Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19627
Title: Індивідуально-авторські порівняльні конструкції у поезії Василя Стуса як елемент ідіостилю митця
Authors: Гулак, Аліса Миколаївна
Hulak, A. M.
Issue Date: 24-Jun-2022
Publisher: European Scientific Platform
Citation: Гулак А. М. Індивідуально-авторські порівняльні конструкції у поезії Василя Стуса як елемент ідіостилю митця / А. М. Гулак // Science of XXI century: development, main theories and achievements : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, Helsinki, Republic of Finland, June 24, 2022. – Helsinki : European Scientific Platform, 2022. – Vol. 2. – Р. 60–64.
Abstract: Із давніх часів порівняння вважається одним із найефективніших методів сприйняття навколишнього світу. Чи не найважливішою із багатьох функцій компаративем можна розглядати встановлення тотожності, повної чи часткової, апелюючи до образної уяви читача. В енциклопедії української мови подається наступне визначення таких конструкцій: порівняння – це мовна фігура (троп), що полягає в зображенні особи, предмета, явища чи дії через найхарактерніші ознаки, які є органічно властивими для інших.
UDC: 001(08)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19627
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hulak_1.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.