Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19641
Title: Soluble endoglin as an early prediction marker of intrauterine growth retardation
Other Titles: Розчинний ендоглін як маркер раннього прогнозування затримки внутрішньоутробного розвитку плода
Authors: Gromova, A. M.
Berezhna, V. A.
Gromova, O. L.
Lyakhovska, T. Yu.
Ketova, O. M.
Громова, Антоніна Макарівна
Бережна, Варвара Анатоліївна
Громова, Олександра Леонідівна
Ляховська, Тетяна Юріївна
Кетова, Олена Миколаївна
Issue Date: 2021
Citation: Soluble endoglin as an early prediction marker of intrauterine growth retardation / A. M. Gromova, V. A. Berezhna, O. L. Gromova, T. Y. Lyakhovska, O. M. Ketova // Світ біології та медицини. – 2021. – №4 (78). – С. 41–45.
Abstract: High levels of circulating endoglin contribute to the development of endothelial dysfunction, which underlies the pathogenesis of intrauterine growth retardation and can be used as a prognostic marker for the development of this pathology. We collected serum from pregnant women with intrauterine growth retardation (n-41) initially at diagnosis and before delivery, and pregnant women with physiological pregnancy (n-8), using enzyme-linked immunosorbent assay to test soluble endoglin levels. It was found that the level of soluble endoglin concentration was 7.2±0.2 at the initial examination and 9.5±0.1 at the repeated examination in women who gave birth to low birth weight children with fetal developmental delay and constitutionally small children, while the level of this factor in women in the comparison group was 3.7±0.3. It was found that the level of soluble endoglin concentration was significantly higher in women who gave birth to children with intrauterine growth retardation than the level of this factor in women in the comparison group, which is highly informative to use its prognostic value.
Високий рівень циркулюючого ендогліну сприяє розвитку ендотеліальної дисфункції, яка лежить в основі патогенезу затримки внутрішньоутробного розвитку плода і може бути використаний як прогностичний маркер розвитку даної патології. Проведений забір сироватки крові у вагітних із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода (n-41) первинно при встановленні діагнозу та перед розродженням, та вагітних з фізіологічним перебігом вагітності (n-8), яким імуноферментним методом дослідили рівень розчинного ендогліну. Виявлено, що рівень концентрації розчинного ендогліну був 7.2±0.2 при обстеженні первинно та 9.5±0.1 при повторному обстеженні у жінок, які народили маловагових дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода та конституційно малих дітей, натомість рівень даного фактору у жінок групи порівняння був 3.7±0.3. Виявлено, що рівень концентрації розчинного ендогліну був достовірно вищий у жінок, які народили дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода, ніж рівень даного фактору у жінок групи порівняння, що з високою інформативністю дозволяє використовувати його прогностичну значущість.
Keywords: soluble endoglin
fetal growth retardation
gestational age
low birth weight fetus
розчинний ендоглін
затримка внутрішньоутробного розвитку плода
термін вагітності
мало ваговий плід
UDC: 616.33-06-07
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2021-4-78-41-45
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19641
Appears in Collections:Світ медицини та біології, № 4 (78)
Наукові праці. Кафедра акушерства і гінекології № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gromova_Rozchynnyi_ endohlin_yak marker.pdf236,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.