Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19643
Title: Остеоартрит у пацієнта з метаболічним синдромом: оцінка впливу розувастатину в комплексній терапії
Authors: Бороденко, М.
Бороденко, Ю.
Пістек, Н.
Григоренко, А.
Кірілова, О.
Переяславець, Н.
Supervisor: Ткаченко, Максим Васильович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Остеоартрит у пацієнта з метаболічним синдромом: оцінка впливу розувастатину в комплексній терапії / М. Бороденко, Ю. Бороденко, Н. Пістек [та ін.] ; науковий керівник : М. Ткаченко // Актуальні питання клінічної медицини : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. лікарів-інтернів, м. Полтава, 25 травня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 40–41.
Abstract: Проблема остеоартриіу (ОА) останнім часом набула особливого значення та актуальності, що зумовлено значною поширеністю захворювання, швидким розвитком функціональних порушень та інвалідизацією осіб різного віку. Серед ревматичних захворювань ОА посідає перше місце у світі, а в країнах Європи - друге після ішемічної хвороби серця і цереброваскулярних захворювань. За даними деяких авторів, артрози різної локалізації мають неоднаковий генез. Біомеханічна теорія зводить роль ожиріння в патогенезі ОА до хронічного перенавантаження суглобів унаслідок надмірної маси тіла Характер порушень метаболізму при хронічному перевантаженні ліпідами й ожирінні визначається не тільки зростанням вмісту ліпідів у крові внаслідок їх надмірного надходження в організм, але й комплексом активних реакцій метаболічної природи, серед яких щювіцка ро» належить інсулінорезистентності (ІР). Надлишкове надходження ліпідів із подальшим розвитком ожиріння та ІР супроводжується глобальними змінами гомеостазу з порушенням метаболізму ліпідів, вуглеводів, розвитком дислішдемії та гіперглікемії, дисфункції ендотелію з ремоделюванням судинної стінки й активації в ній запалення.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19643
Appears in Collections:Актуальні питання клінічної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osteoartryt_u_patsiienta.pdf72,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.