Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19646
Title: Організація освітнього процесу із застосуванням здоров’язбережувальних технологій у медичних ЗВО
Authors: Коковська, Оксана Валеріївна
Міщенко, Ігор Віталійович
Юдіна, Ксенія Євгеніївна
Шарлай, Наталія Миколаївна
Kokovska, O. V.
Mishchenko, I. V.
Yudina, K. E.
Charlai, N. M.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет ім В. Г. Короленка
Citation: Організація освітнього процесу із застосуванням здоров’язбережувальних технологій у медичних ЗВО / О. В. Коковська, І. В. Міщенко, К. Є. Юдіна, Н. М. Шарлай // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини», м. Полтава, 17–18 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 152–159.
Abstract: The leading idea of a quality educational process in medical higher education institutions is the use of health-saving technologies. The future medical specialist has a leading social function in the transfer of health care knowledge and skills to different age categories of the population, therefore the formation of quality knowledge, abilities and skills of the future doctor in the field of preventive and restorative health care is a necessary and mandatory component of his professional training.
Сучасна вища освіта засновується на розумінні людини як особистості та найвищої цінності суспільства, усебічному сприянні розвиткові її талантів, розумових і фізичних здібностей, вихованні високих моральних якостей, здатності до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу, підвищення освітнього його рівня, забезпечення ринку праці висококваліфікованими фахівцями
Keywords: competences
health preservation
medical education
quality of education
вища медична освіта
майбутні фахівці
освітній процес
здоров’язбережувальних технологій
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19646
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiya_ osvitnoho_ protsesu.PDF554,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.