Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19657
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІсаков, Рустам Ісроїлович-
dc.contributor.authorIsakov, R. I.-
dc.date.accessioned2022-12-26T12:28:10Z-
dc.date.available2022-12-26T12:28:10Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationIsakov R. I. Family relations in the perinatal period (literature review) / R. I. Isakov // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 3 (166). – С. 41–45.uk_UA
dc.identifier.issn2077-4214-
dc.identifier.urihttp://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19657-
dc.description.abstractЗ соціологічної точки зору, сім’я – це структура, призначена для відтворення людини, яка об’єднує людей взаємними життєвими умовами та відповідальністю та заснована на кровній спорідненості та шлюбі. Крім того, сім’я – це психологічне співтовариство окремих особистостей зі складними стосунками. Метою даної роботи є опис та систематизація психологічних аспектів структури сім’ї, яка планує народження дитини, особливостей її функціонування та динаміки. Точки зламу в сім’ї можна визначити за такими ознаками: - Можливість датувати та локалізувати переломні точки в часі та просторі, що відрізняє їх від хронічного психологічного травматичного досвіду; - Стійка емоційна реакція у відповідь; - Витрати більшості часу та зусиль на адаптацію, ніж на реакцію на щоденні перевантаження. Вагітність і пологи повністю відповідають цим критеріям, незважаючи на їх фізіологічність. Реалізація репродуктивної функції пов’язана як зі створенням сім’ї, так і з глибокою перебудовою її системи. Вагітність ініціює каскад серйозних трансформацій у тілесному та психічному стані вагітної жінки. Ці процеси здебільшого визначають функціональність сім’ї та взаємовідносини її членів і вторинно впливають на стан майбутньої матері. Кожен етап розвитку сім’ї може мати певний вплив на вагітність як початок нового життя. Розвиток сім’ї складається з наступних етапів: 1. Дошлюбні стосунки. 2. Конфронтація. 3. Компроміс. 4. Стабільні подружні стосунки. 5. Експерименти з незалежністю. 6. Відродження. Закономірність чергування цих етапів простежується в більшості випадків вивчення динаміки сімейних відносин. Перинатальні психологи та психотерапевти навряд чи можуть вирішити свої професійні завдання, не знаючи структури сім’ї, яка планує пологи, а також функціонування та динаміку сім’ї. Перинатальний психолог повинен вміти своєчасно розпізнати можливі сценарії дисгармонійних сімейних стосунків і запобігти конфлікту або сприяти його конструктивному вирішенню.uk_UA
dc.description.abstractFrom sociological point of view, a family is a structure dedicated for human reproduction that unites people with mutual life conditions and responsibility and based on consanguinity and marriage. In addition, the family is a psychological community of separate individuals with complex relationships. Pregnancy gives rise to a whole cascade of serious transformations occurring in the body and mental activity of a pregnant woman. These processes largely determine the functionality of the family, the nature of the relationships of its members, which in turn secondary affects on the condition of the future mother. The aim of this work is to describe and systematize the psychological aspects of the structure of the family, which plans the birth of a child, the peculiarities of its functioning and dynamics. In this scientific work, the stages of development of the family, their regularity of formation and alternation are given and described. The pattern of alternation of these stages can be traced in most cases of studying the dynamics of family relations. The stage of development of family relations has significant influence on the course of pregnancy, in the context of which a new life begins. Perinatal psychologists and psychotherapists can hardly solve their professional tasks without knowing the structure of a family planning the childbirth as well as family functioning and dynamics.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherПолтавський державний медичний університетuk_UA
dc.subjectжінкаuk_UA
dc.subjectдитинаuk_UA
dc.subjectперинатальний періодuk_UA
dc.subjectсімейні стосункиuk_UA
dc.subjectwomanuk_UA
dc.subjectbabyuk_UA
dc.subjectperinatal perioduk_UA
dc.subjectfamily relationshipsuk_UA
dc.titleFamily relations in the perinatal period (literature review)uk_UA
dc.title.alternativeСімейні відносини в перинатальному періоді (огляд літератури)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.doi10.29254/2077-4214-2022-3-166-41-45-
dc.subject.udc616.89+159.9]:316.36: [618.2/7+616-053.31]uk_UA
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3 (166)
Наукові праці. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Family_relations_perinatal_period.pdf257,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.