Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19674
Title: Перспективи дистанційного навчання в сучасних світових реаліях
Authors: Юфименко, Вікторія Георгіївна
Лещенко, Тетяна Олександрівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Юфименко В. Г. Перспективи дистанційного навчання в сучасних світових реаліях / В. Г. Юфименко, Т. О. Лещенко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VІI міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 265–268.
Abstract: Нові життєві реалії й перебудова нинішнього світопорядку ініціюють процеси переорієнтації сучасної вищої освіти і зміни векторів її функціонування в сферу дистанційного навчання.
New realities of life and restructuring of the modern world order initiate the processes of reorientation of modern higher education and change of directions of vectors of its functioning in the field of distance learning.
Keywords: українська мова
мовна підготовка
українська мова (за професійним спрямуванням),
вища медична освіта
українська мова як іноземна
Ukrainian as a foreign language
дистанційне навчання
інновації
інформаційні компетенції
комунікація
чати
форуми
блоги
UDC: 378.6:61.0:004
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19674
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perspektuvu_dustanziynogo_navchannya.pdf129,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.