Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19682
Title: Сучасні інноваційні технології в підготовці сімейного лікаря
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бабаніна, Марина Юріївна
Кітура, Євдокія Михайлівна
Іщейкіна, Юлія Олексіївна
Кир'ян, Олена Анатоліївна
Issue Date: 5-Oct-2022
Publisher: Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс»
Citation: Сучасні інноваційні технології в підготовці сімейного лікаря / В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, Є. М. Кітура, Ю. О. Іщейкіна, О. А. Кир’ян // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини Полтава», м. Полтава, 11–12 жовтня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 33–35.
Abstract: Сучасні світові стандарти в галузі освіти передбачають підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних інтегрувати теоретичні знання і практичні вміння в цілісну систему, володіти новими технологіями тощо. Необхідність переходу від традиційних до інноваційних технологій обумовлена тим, що формована система освіти не орієнтована на активізацію особистісних особливостей тих, яких навчають, а навчальний процес по суті є монологічним. Саме тому застосування активних методів навчання, таких, як тренінги, дискусії, ігри, симуляційні технології, тощо, повинно бути не практичним додатком до теоретичних питань, а навпаки, служити відправною точкою, від якої відштовхуються і викладач, і слухачі в процесі навчання, що є спільною діяльністю за рішенням тих чи інших проблем, у тому числі спрямованих на особистісний розвиток учасників навчального процесу.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19682
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра сімейної медицини і терапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasni_innovatsiini_tekhnolohii_v_pidhotovtsi_simeinoho_likaria.pdf446,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.