Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19683
Title: Обгрунтування необхідності самостійної позааудиторної роботи з літературою у вигляді реферування лікарями-інтернами з фаху «Загальна практика – сімейна медицина»
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Іваницький, Ігор Валерійович
Бабаніна, Марина Юріївна
Шилкіна, Людмила Миколаївна
Лебідь, Володимир Григорович
Issue Date: 12-Oct-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Обґрунтування необхідності самостійної позааудиторної роботи з літературою у вигляді реферування лікарями-інтернами з фаху «Загальна практика – сімейна медицина» / В. М. Ждан, І. В. Іваницький, М. Ю. Бабаніна [та ін.] // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини», м. Полтава, 11–12 жовтня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 36–38.
Abstract: Останнім часом у середовищі лікарів-інтернів та деякої частини викладачів циркулює думка щодо відсутності необхідності написання рекомендованих програмою та індивідуальним планом рефератів з огляду на збільшення потоків сучасної медичної інформації, яка присутня у електронному доступі. У той же час, необхідно відмітити, що професія лікаря полягає у необхідності постійного підвищення свого професійного рівня та роботі із сучасною медичною літературою. У свою чергу, високоякісна робота з літературою є навичкою, яка потребує формування та постійного підтримання на високому рівні.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19683
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра сімейної медицини і терапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obhruntuvannia_neobkhidnosti_samostiinoi_pozaaudytornoi_roboty.pdf447,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.