Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19703
Title: Спосіб проведення цефалометричного аналізу за допомогою конусно-променевої комп'ютерної томографії
Authors: Куроєдова, Віра Дмитрівна
Виженко, Євгеній Євгенович
Макарова, Олександра Миколаївна
Стасюк, Олексій Анатолійович
Issue Date: 2020
Publisher: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Citation: Пат. 143039 Україна, МПК (2020.01) А 61В 6/00 A61B 5/107 (2006.01). Спосіб проведення цефалометричного аналізу за допомогою конусно-променевої комп'ютерної томографії / Куроєдова В. Д., Виженко Є. Є., Макарова О. М., Стасюк О. А. ; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ № u 2020 00015 ; заявл. 02.01.2020 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13.
Abstract: Спосіб проведення цефалометричного аналізу за допомогою конусно-променевої комп'ютерної томографії включає визначення цефалометричних точок N, S, Ва, А, В, ANS, PNS, Pog, Me, Pt, Co, Po, +1a, +1i, -1a, -1i шляхом рентгенівського дослідження щелеп. За допомогою апарата для конусно-променевої комп'ютерної томографії отримується тривимірна реконструкція кісток черепа пацієнта у 4 вікнах, які називаються Coronal (що відповідає фронтальній площині), Sagittal (відповідає сагітальній площині), Axial (зрізи у горизонтальній площині) та 3Dзображення з подальшою розстановкою цефалометричних точок, включаючи ті, що не рентгенконтрасні на класичній телерентгенограмі в плоскісній проекції, та проводиться аналіз окремо для лівої та правої сторін черепа.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19703
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pat-143039.pdf306,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.