Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19704
Title: Спосіб діагностики дистального прикусу
Authors: Куроєдова, Віра Дмитрівна
Стасюк, Олексій Анатолійович
Виженко, Євгеній Євгенович
Issue Date: 2019
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 131096 Україна, МПК (2018.01) A61C 7/00 A61B 6/14 (2006.01) A61B 6/03 (2006.01) A61C 19/05 (2006.01). Спосіб діагностики дистального прикусу / Куроєдова В. Д., Стасюк О. А., Виженко Є. Є. ; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія». ‒ № u 2018 06220 ; заявл. 04.06.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.
Abstract: Спосіб діагностики дистального прикусу включає проведення рентгенологічного дослідження, вимірювання параметрів щелепно лицевої ділянки проводяться за допомогою конуснопроменевої комп'ютерної томографії(КПКТ). Визначення розташування скроневонижньощелепного суглоба (СНЩС) відносно основи черепа проводяться шляхом встановлення перпендикулярів від крилоподібної лінії К до центрів суглобових головок СНЩС - OL;OR і отримуються лінії KOL; KOR.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19704
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pat-131096.pdf297,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.