Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19707
Title: The influence of anxiety level and past COVID-19 on sleep quality and insomnia severity
Other Titles: Вплив рівня тривоги та перенесеного Covid-19 на якість сну та тяжкість інсомнії
Authors: Boiko, D. I.
Zhyvotovska, A. I.
Skrypnikov, A. M.
Бойко, Дмитро Іванович
Животовська, Лілія Валентинівна
Скрипніков, Андрій Миколайович
Issue Date: 2022
Citation: Boiko D. I. The influence of anxiety level and past COVID-19 on sleep quality and insomnia severity / D. I. Boiko, A. I. Zhyvotovska, A. M. Skrypnikov // Світ медицини та біології. – 2022. – № 4 (82). – С. 31–35.
Abstract: Based on recent studies, we put forward a hypothesis about the synergistic effect of anxiety disorders and previous COVID-19 on the deterioration of the quality of sleep and occurring of insomnia. The purpose of the study was to investigate the impacts of anxiety disorders, and COVID-19 on anamnesis and its combined effect on sleep disturbances. We conducted a case-control study, which included 60 patients, who were divided into 3 groups depending on the occurrence of anxiety disorders and COVID-19 in their medical history during the last 6 months. Patients were assessed by the Beck anxiety inventory, Pittsburgh Sleep Quality Index, and the Insomnia Severity Index. We found a worsening sleep quality and a higher frequency of insomnia in patients with COVID-19. Along with this, concomitant anxiety disorders worsened both the quality of sleep and the level of insomnia in these respondents. It was determined that patients with an anxiety disorder with a history had a lower subjective assessment of sleep quality, higher sleep latency, and more pronounced diurnal dysfunction, while patients without a history had better sleep efficiency and a lower frequency of sleeping pills. Anxiety disorders and having experienced COVID-19 are associated with poorer sleep quality and more severe insomnia. Their combination significantly reduces the quality of sleep and increases the degree of insomnia. These findings suggest a potential role for COVID-19 in exacerbating the association between anxiety and sleep disorders.
На підставі останніх досліджень, нами було висунуто гіпотезу про синергічний вплив тривожних розладів та перенесеного COVID-19 на погіршення якості сну та виникнення безсоння. Метою дослідження було вивчення впливу тривожних розладів, COVID-19 в анамнезі та їх комбінованого впливу на порушення сну. Ми провели дослідження «випадок-контроль», яке охопило 60 осіб, що були розділені на 3 групи залежно від наявності тривожних розладів та COVID-19 в анамнезі протягом останніх 6 місяців. Пацієнти були оцінені за допомогою опитувальника тривожності Бека, Пітсбургського індексу якості сну та Індексу тяжкості безсоння. Нами було виявлено погіршення якості сну та вищу частоту безсоння у пацієнтів, що перехворіли на COVID-19. Поряд з цим супутні тривожні розлади погіршували як якість сну, так і рівень безсоння у цих респондентів. Було визначено, що у пацієнтів з тривожним розладом та перенесеним в анамнезі нижча суб’єктивна оцінка якості сну, вища його латентність та більш виражена добова дисфункція, в той час як пацієнти без в анамнезі мали кращу ефективність сну та нижчу частоту використання снодійних. Виявлено, що тривожні розлади та перенесений COVID-19 мають зв’язок із погіршенням якості сну та більш важким безсонням. Їх поєднання суттєво знижує якість сну та підвищує ступінь безсоння. Ці результати вказують на потенційну роль COVID-19 у посиленні зв’язку між тривогою та розладами сну.
Keywords: anxiety
mood disorders
sleep disorders
insomnia
sleep quality
COVID-19
тривога
розлади настрою
розлади сну
інсомнія
якість сну
UDC: 616.8-009.836:619.9
ISSN: 2079-8334
DOI: https://doi.org/10.26724/2079-8334-2022-4-82-31-35
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19707
Appears in Collections:Світ медицини та біології, № 4 (82)
Наукові праці. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boiko_DI_The_influence_of_anxiety_level.pdf370,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.