Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19708
Title: Morphometric characteristics of the glands of the mucous membrane of all the walls of the human frontal sinus in a norme
Other Titles: Морфометрична характеристика залоз слизової оболонки усіх стінок лобової пазухи людини у нормі
Authors: Serbin, S. I.
Dubyna, S. O.
Bondarenko, S. V.
Sovgyria, S. M.
Koptev, M. M.
Pyrog-Zakaznikova, A. V.
Сербін, Сергій Ігорович
Дубина, Сергій Олександрович
Бондаренко, Станіслав Володимирович
Совгиря, Світлана Миколаївна
Коптев, Михайло Миколайович
Пирог-Заказнікова, Ангеліна Валеріївна
Issue Date: 2022
Publisher: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Citation: Morphometric characteristics of the glands of the mucous membrane of all the walls of the human frontal sinus in a norme / S. I. Serbin, S. O. Dubyna, S. V. Bondarenko, S. M. Sovgyria, M. M. Koptev, A. V. Pyrog-Zakaznikova // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 6 (40). – С. 51–55.
Abstract: The purpose of the work was to study the microscopic structure of the mucous membrane of all the walls of the frontal sinus of a person in order to obtain morphometric data on its structural components – glands and the submucosal base. Materials and methods. The material for the study was the mucous membrane of the frontal sinus of 110 people who died at the age of 22–86 years from causes not related to the pathology of the paranasal sinuses. Results and discussion. The results of the study showed that the glands in the mucous membranes of all the walls of the frontal sinus are alveolar-tubular in structure. In a morphometric study of such a structural component of the mucous membrane of all the walls of the frontal sinus, as the thickness of the submucosal base, it was shown that the thickest submucosal base is located on the inferior wall (on the left – 423.67 ± 21.33 μm; on the right – 426.45 ± 16.77 μm (p<0.05)) and is four times higher than the average values of thickness on the posterior wall and septum. The outer diameter of the end sections of the glands of septum of the human frontal sinus in a morphometric study averaged 25.42 ± 1.68 μm on the left and 25.89 ± 1.38 μm on the right (p<0.05), that is, the smallest compared to other walls. The values of the average diameter of the end sections of the glands of the mucous membranes of the anterior, inferior, and posterior walls of the frontal sinus probably did not differ between themselves. Conclusion. From the obtained data, it can be clearly seen that the mucous membrane of the inferior wall of the frontal sinus has the greatest functional load, since it has a connection with the nasal cavity in the middle nasal passage. The information obtained in the course of the study significantly expands knowledge about the structure of the human frontal sinus. Digital morphometric (metric) material with statistical processing confirms and complements the differences in the microstructure of the glands of the mucous membrane of the human frontal sinus in general, and separately on each wall, and in comparison with other paranasal sinuses. This is of great importance for modern otorhinolaryngology, since the glands of the mucous membranes of the paranasal sinuses are links of the mucociliary system, and such a process as mucociliary clearance depends on their quality work.
Метою даного дослідження було отримання метричних даних – середнього діаметру кінцевих відділів залоз та середньої товщини підслизової основи слизової оболонки усіх стінок лобової пазухи людини у нормі. Матеріал і методи. Дослідження було виконано з використанням трупного матеріалу, отриманого при патологоанатомічному розтині 110 людей обох статей, віком від 22 до 86 років, які померли від причин не пов’язаних з патологією приносових пазух, згідно з міжнародними нормами проведення біологічних досліджень. У даному дослідженні застосовувалися апробовані методики, та використання методу забарвлювання гістологічних препаратів напівтонких зрізів поліхромним барвником. Результати дослідження показали, що вивчаємі залози за будовою являють собою складні альвеолярно-трубчасті залози, та складаються з системи вивідних проток з кінцевими відділами. За допомогою морфометричного методу було показано, що товщина підслизової основи у складі слизової оболонки лобової пазухи найбільша на нижній стінці (зліва – 423,67±21,33 мкм; справа – 426,45±16,77 мкм (р<0,05)), що у чотири рази перевищує аналогічні середні значення товщини на задній стінці і перегородці. При визначенні середнього діаметру кінцевих відділів залоз було встановлено, що найбільший був на нижній стінці (зліва – 30,42±2,36 мкм; справа 31,01±1,34 мкм (р<0,05)), що на 20% більші за аналогічний найменший показник на перегородці. Середній діаметр кінцевих відділів залоз у складі слизової оболонки передньої, нижньої та задньої стінок лобової пазухи вірогідно не відрізнявся. З точки зору функціонального навантаження – найбільш затребувана слизова оболонка нижньої стінки. Висновки. Цифровий морфометричний (метричний) матеріал зі статистичною обробкою підтверджує і доповнює відмінності у мікроструктурі залоз слизової оболонки лобової пазухи людини як в цілому, так і окремо на кожній стінці, і у порівнянні з іншими приносовими синусами. Отримані метричні показники можливо використовувати для порівняння з показниками патологічно зміненої слизової оболонки лобової пазухи.
Keywords: human
frontal sinus
mucous membrane
glands
morphometric method
людина
лобова пазуха
слизова оболонка
залози
морфометричний метод
UDC: 611.018.73
DOI: 10.26693/jmbs07.06.051
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19708
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morphometric_characteristics_of_the_glands_of_the_mucous_membrane.pdf263,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.