Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19710
Title: Визначення ступеню готовності до клінічної практики у здобувачів вищої медичної освіти (результати анкетування)
Authors: Кузьменко, Наталія Валентинівна
Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Пода, Ольга Анатоліївна
Несіна, Інна Миколаївна
Танянська, Світлана Михайлівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтава : Вид-во “Астрая”
Citation: Визначення ступеню готовності до клінічної практики у здобувачів вищої медичної освіти (результати анкетування) / Н. В. Кузьменко, Т. А. Іваницька, О. А. Пода, І. М. Несіна, С. М. Танянська // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 134–137.
Abstract: Безперервні зміни, які відбуваються у сфері надання освітніх послуг в Україні, спонукають учасників освітнього процесу до поглибленого вивчення нових форм навчання, методів викладання тощо. Широке впровадження дистанційної освіти у вищій медичній школі та акцент на усвідомленні важливості самостійного навчання й самоконтролю у студентів мають значний вплив на готовність до їх майбутньої практичної діяльності. Моніторинг засвоєння здобувачами вищої медичної освіти ключових практичних навичок та вмінь покликаний спростити розуміння недоліків навчального процесу, а також спонукати до більш легкого переходу випускників від теорії до практики.
Keywords: здобувач
навички
вища медична освіта
готовність до практичної діяльності
навчання
UDC: 378.6
ISBN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19710
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра педіатрії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznachennia_stupeniu_hotovnosti_do_klinichnoi_praktyky.pdf4,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.