Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19713
Title: Порівняльний аналіз cкладових розвитку soft skills серед вітчизняних та іноземних здобувачів вищої медичної освіти: акцент на медіаграмотності
Authors: Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Кузьменко, Наталія Валентинівна
Петров, Євген Євгенович
Бурмак, Юрій Григорович
Іваницький, Ігор Валерійович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтава : Вид-во “Астрая”
Citation: Порівняльний аналіз cкладових розвитку soft skills серед вітчизняних та іноземних здобувачів вищої медичної освіти: акцент на медіаграмотності / Т. А. Іваницька, Н. В. Кузьменко, Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак, І. В. Іваницький // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 79–83.
Abstract: Стаття висвітлює розуміння здобувачами вищої медичної освіти 3-6 курсів основних soft skills, необхідних для майбутньої професії та аналіз медіакомпетентності, зокрема її вплив на раціональне споживання, використання та поширення інформації під час навчання та самореалізації. Особливу увагу автори приділили медіаграмотності здобувачів вищої медичної освіти з різних країн світу та впливу окремих дисциплін на формування медіакомпетентності.
Keywords: медіаграмотність
soft skills
медична освіта
компетентнісно орієнтований підхід
медіакомпетентність
UDC: 378.6
ISBN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19713
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра педіатрії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porivnialnyi_analiz_ckladovykh_rozvytku_soft_skills.pdf4,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.