Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19719
Title: Trends of clinical thinking formation in future dentists
Other Titles: Тенденції формування клінічного мислення у майбутніх лікарів
Authors: Volynets, A.
Ilenko-Lobach, N. V.
Волинець, Андрій Богданович
Іленко-Лобач, Наталія Володимирівна
Issue Date: 2022
Publisher: International Science Group, ISG-KONF.COM
Citation: Volynets A. Trends of clinical thinking formation in future dentists / A. Volynets, N. Ilenko-Lobach / Multidisciplinary Academic Notes. Science Research and Practice : Proceedings of the XXIV International Science and Practical Conference, Madrid, Spain, June 21-24. ‒ Madrid, 2022. – P. 273‒274.
Abstract: Aim of work: revel some trends of clinical thinking formation future dentists different years of studies depending on the type of temperament.
Мислення є фундаментальною властивістю людини, і визначає її сприйняття, здатність до пізнання та аналізу даних. Для майбутніх лікарів особливо актуальним є питання клінічного мислення, бо це одна с основних складових формування високого рівня лікарської компетентності. Метою роботи стало вивчення та аналіз типів мислення у здобувачів вищої освіти медичного вишу різних років навчання в залежності від типу темпераменту. В ході проведеного дослідження нами було виконано анонімне письмове опитування 60 студентів ІІ та V курсів Полтавського державного медичного університету з метою виявлення типу мислення («кліпове» чи продуктивне) за тестовою методикою М. Б. Літвінової. Всім обстеженим додатково визначали тип темпераменту, використовуючи для цього тест Ґудзик Т.В. Серед здобувачів вищої освіти випускного курсу виявлена більша кількість осіб з продуктивним типом мислення, що є підґрунтям для формування повноцінного клінічного мислення майбутніх лікарів. Встановлений різний відсоток осіб з фрагментарним мисленням при різних типах темпераменту. Результати дослідження потребують подальшого детального вивчення. Забезпечення високої якості формування компетентностей у майбутніх лікарів потребує врахування індивідуальних особливостей мислення осіб та постійного моніторингу сучасних трендів розвитку суспільства.
Keywords: «clip» thinking
fragmentary thinking
«protracted» thinking
productive thinking
types of temperament
clinical thinking
фрагментарне мислення
«тривале» мислення
продуктивне мислення
клінічне мислення
типи темпераменту
«кліпове» мислення
ISSN: 979-8-88680-822-3
DOI: 10.46299/ISG.2022.1.24
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19719
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trends_of_clinical_thinking_formation_in_future_dentists.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.