Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19736
Title: Цифрова навчальна інфографіка як лінгвосеміотичний феномен
Authors: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Жовнір, Марина Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Liha-Pres
Citation: Лещенко Т. О. Цифрова навчальна інфографіка як лінгвосеміотичний феномен / Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір // Кримський міжнародний форум: філологія та журналістика : зб. матеріалів, м. Київ, 20–21 жовтня 2022 р. – Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2022. – С. 99–102.
Abstract: Можливість трансляції інформації не лише за допомогою мови як універсальної знакової системи, а й через складний симбіоз невербальних і паралінгвальних засобів змінює фокус мовознавчих досліджень із традиційного скрупульозного студіювання фонем, морфем, слів, синтаксичних конструкцій та інших вербальних сегментних одиниць на розгляд мультимодальних ресурсів, здатних уповні задовольняти базові комунікативні потреби й інтенції мовців. Активно розвивається нове, утім таке, що має міцне наукове підґрунтя, відгалуження лінгвістики – мультимодальна (мультиканальна / бімодальна).
Keywords: цифрова навчальна інфографіка
UDC: [80+070]004.773.7-027.543(477.75)(062.552) К82
DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-272-5-26
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19736
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeshchenkoTO.pdf424,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.